Registrace Přihlášení
Krátkodobé půjčky
Půjčka na krátko

Domy pro život

Kupte si prvotřídní dům v nejlepších lokalitách


Rychlé krátkodobé půjčky online

Potřebujete si rychle půjčit před výplatou? Poskytujeme krátkodobé půjčky ihned na účet. Půjčte si až 5 000 Kč na 14 dní nebo na měsíc. Půjčky na krátko —krátkodobé nebankovní půjčky online jsou tu pro vás.

Proč naše krátkodobá půjčka?

 • Jsme rychlí — peníze budete mít na účtu do 15 minut od schválení půjčky.
 • Neklademe vám překážky — půjčíme vám bez ručitele.
 • Můžete nám věřit — nic neskrýváme, máme jasně dané smluvní podmínky půjčky.
 • Nechceme po vás nic navíc — neúčtujeme registrační poplatky.

Ceník Půjčky na krátko

Výše půjčky Poplatek za půjčení na 14 dní Poplatek za půjčení na 30 dní Poplatek za prodloužení o 10 dní
1 000 Kč 170 Kč 250 Kč 170 Kč
1 500 Kč 255 Kč 375 Kč 260 Kč
2 000 Kč 340 Kč 500 Kč 360 Kč
2 500 Kč 425 Kč 625 Kč 450 Kč
3 000 Kč 510 Kč 750 Kč 570 Kč
3 500 Kč 595 Kč 875 Kč 660 Kč
4 000 Kč 680 Kč 1 000 Kč 790 Kč
 4 500 Kč 765 Kč 1 125 Kč 890 Kč
4 999 Kč 850 Kč 1 250 Kč 990 Kč

Jak na krátkodobou půjčku?

Půjčit si u nás je opravdu snadné. Podívejte se, co na vás při žádosti o půjčku čeká:

1. krok: Registrace

První, co musíte udělat, je zaregistrovat se na našich stránkách pomocí speciálního formulářeK registraci potřebujete číslo svého mobilního telefonu a také číslo bankovního účtu, na který budete chtít půjčku poslat.

2. krok: Žádost o půjčku

Ihned po registraci můžete ve své klientské zóně vyplnit žádost o půjčku. Vyberete si výši krátkodobé půjčky a také dobu, na kterou si od nás chcete půjčit.

Doporučujeme vám před tímto krokem pečlivě prostudovat ceník i naše smluvní podmínky a vybrat si nejvýhodnější řešení. Zažádat si můžete o půjčku až do 5 000 Kč, na poprvé však obvykle schvalujeme půjčku ve výši 1 000 Kč.

3. krok: Schválení půjčky

Během schválení půjčky, které je u nás jednoduché a obvykle trvá do 24 hodin, si můžete vybrat mezi třemi způsoby ověření:

 • Zaslání fotokopie občanského průkazu, u které bude připsána věta „Souhlasím s pořízením fotokopie OP.“ a váš podpis.
 • Zaslání 1 Kč z účtu, který je vedený u jedné ze sedmi bank, jako má Půjčka na krátko — seznam našich bank.
 • Zaslání půjčky složenkou (je možné pouze u půjček nad 2 000 Kč na 30 dní, půjčenou částku vám snížíme o poplatek za zaslání).

Půjčky neposkytujeme těm, kteří mají záznam v registru dlužníků. Zamítnout žádost vám můžeme i z jiného důvodu, např. pokud nám poskytnete nepravdivé údaje.

4. krok: Vyplacení půjčky

Po schválení vám půjčku ihned odešleme na váš účet. Pokud je vedený u některé z následujících bank, budete mít půjčku na účtu do 15 min.

 • Česká spořitelna
 • ČSOB
 • Fio banka
 • GE Money Bank
 • Komerční banka
 • Poštovní spořitelna
 • Raiffeisenbank

V případě, že máte účet u jiné banky, trvá převod financí až 48 hodin. Pokud zvolíte poštovní poukázku, má pošta na doručení složenky 4 dny. Splatit půjčku lze pouze na naše účty u sedmi výše uvedených bank.

5. krok: Splacení krátkodobé půjčky

Splacení půjčky
Nejvýhodnější je pro vás samozřejmě splatit svou půjčku včas. Využijte k tomu seznam našich účtů. Ze stejné banky budou peníze na náš účet putovat krátce — přijdou ještě tentýž pracovní den, obvykle do několika minut. Pokud je pošlete z jiné banky, musíte počítat s až 48 hodinami na převod. Podrobnější informace o trvání převodu mezi bankami najdete v tomto článku: Doba převodu peněz mezi bankami.

Prodloužení splatnosti
Pokud z jakéhokoli důvodu není možné splacení půjčky v termínu, můžete si prodloužit splatnost půjčky o 10 dní. Stačí jen odeslat na náš účet poplatek, který je uvedený v ceníku.

Předčasné splacení půjčky
Půjčku můžete splatit i předčasně. Za předčasné splacení neúčtujeme žádné poplatky.

Sankce za zpoždění splátky
Výhodné pro vás naopak není opozdit se se splacením půjčky. Budeme vám totiž nuceni účtovat smluvní pokutu. Při zaplacení 4. den po splatnosti, vám přičteme pokutu ve výši 20 % z půjčené částky, 6. den po splatnosti pokutu 35 % z půjčené částky a po 8. dnu po splatnosti dokonce 50 % z půjčené částky. Smluvní pokuty se sčítají!

Co dělat, když nemůžete splácet?
Pokud máte se splacením své půjčky problém, je důležité nás co nejdříve kontaktovat. Použijte, prosím, náš e-mail dluh(zavinac)pujckanakratko(tecka)cz nebo kontaktní formulář. Určitě společně s vámi najdeme vhodný způsob, jak nepříjemnou situaci řešit.


 

Smluvní podmínky

Ke stažení

   
Všeobecné obchodní podmínky 
Smlouva o půjčce 
  Rozhodčí smlouva spotřebitelská 
Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru 

 

1. Definice pojmů

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

1.1. „Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Věřitelem uzavřela Smlouvu o Půjčce nebo Rámcovou smlouvu o spotřebitelském úvěru, nebo fyzická osoba, která má o uzavření takové smlouvy zájem.

1.2. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně právní předpis, kterým bude tento zákon, resp. jeho příslušná ustanovení, nahrazen.

1.3. „Poplatek“ znamená poplatek za zpracování žádosti o Půjčku a za poskytnutí Půjčky dle čl. 7 těchto VOP.

1.4. „Prodloužení splatnosti“ znamená posunutí termínu splatnosti Půjčky dle čl. 8 těchto VOP.

1.5. „Poplatek za prodloužení“ znamená poplatek za prodloužení splatnosti Půjčky dle čl. 8 těchto VOP.

1.6. „Půjčka“ znamená peněžní prostředky přenechané Věřitelem Klientovi podle Smlouvy o Půjčce nebo podle Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru (zde také jako „úvěr“).

1.7. „Smlouva o Půjčce“ znamená smlouvu o půjčce uzavřenou mezi Klientem a Věřitelem postupem dle čl. 4 těchto VOP nebo Jednotlivou smlouvu o úvěru uzavřenou na základě Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru, „Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru“ znamená rámcovou smlouvu o spotřebitelském úvěru uzavřenou mezi Klientem a Věřitelem dle čl. 5 těchto VOP, „Jednotlivá smlouva o úvěru“ znamená každou smlouvu uzavřenou mezi Věřitelem a Klientem na základě dříve uzavřené Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru, kde uzavřením takové Jednotlivé smlouvy o úvěru vzniká Klientovi nárok na poskytnutí Půjčky a Věřiteli nárok na vrácení Půjčky a na zaplacení Poplatku, Poplatku za prodloužení a případných smluvních sankcí.

1.8. „Rozhodčí smlouva“ znamená dohodu, která zakládá určenému rozhodci pravomoc rozhodnout veškeré majetkové spory mezi Věřitelem a Klientem ze Smlouvy o Půjčce, Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo Jednotlivé smlouvy o úvěru, a to s vyloučením pravomoci obecných soudů.

1.9. „Věřitel“ znamená společnost s obchodní firmou Půjčka na krátko s.r.o., IČ: 032 67 440, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Prokopova 148/15, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228111.

1.10. „VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky, ve znění jejich případných změn a dodatků.

1.11. „Webový portál“ znamená internetové stránky Věřitele dostupné na webové adrese www.pujckanakratko.cz.

1.12. „Zákon o spotřebitelském úvěru“ znamená zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně právní předpis, kterým bude tento zákon, resp. jeho příslušná ustanovení, nahrazen.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o Půjčce a každé Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené mezi Věřitelem a Klientem. Tyto VOP stanoví základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy mezi Věřitelem a Klientem vzniklé na základě Smlouvy o Půjčce nebo na základě Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo v souvislosti s nimi.

2.2. Tyto VOP tvoří přílohu každé Smlouvy o Půjčce a každé Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru a jsou její součástí; uzavřením Smlouvy o Půjčce nebo Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru Klient potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, plně jim porozuměl a že s nimi souhlasí.

2.3. Platné a účinné znění těchto VOP je přístupné na Webovém portálu.

3. Registrace Klienta na Webovém portálu

3.1. Věřitel umožňuje podat žádost o poskytnutí Půjčky pouze registrovaným Klientům.

3.2. Klient se registruje na Webovém portálu; v rámci registrace Klient sdělí Věřiteli nejméně následující údaje o své osobě a zavazuje se, že tyto údaje budou úplné a pravdivé:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého bydliště,
 • adresu, na které se skutečně zdržuje, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště,
 • pracovní status žadatele,
 • skutečně užívané telefonní číslo,
 • skutečně užívaná emailová adresa,
 • číslo účtu a uvedení banky, u které je účet veden,
 • jméno majitele účtu,
 • číslo občanského průkazu,
 • podepsanou a naskenovanou fotokopii občanského průkazu,
 • důvod půjčky.

3.3. Klient je povinen v rámci registrace:

3.3.1. má-li veden účet u stejné banky jako Věřitel, odeslat z tohoto účtu na účet Věřitele částku ve výši 1,- Kč za účelem identifikace Klienta a ověření jeho totožnosti, nebo

3.3.2. zvolit za způsob realizace poskytnutí Půjčky poskytnutí prostřednictvím Poštovní poukázky, nebo

3.3.3. zaslat Věřiteli fotokopii svého občanského průkazu, na které bude uvedeno „souhlasím s pořízením kopie OP“ spolu s datem a podpisem Klienta. Věřitel je oprávněn za účelem ověření pravdivosti údajů uvedených Klientem v rámci registrace Klienta následně telefonicky kontaktovat.

3.4. Profil Klienta na Webovém portálu bude chráněn heslem zvoleným Klientem.

3.5. Klient je povinen:

uchovat v tajnosti a nezpřístupnit žádné třetí osobě své přihlašovací údaje, heslo a jiné identifikátory využívané pro přístup na Webový portál,

neprodleně informovat Věřitele, pokud se dozví o neoprávněném použití svých přihlašovacích údajů, hesla nebo jiných identifikátorů, které využívá pro přístup na Webový portál,

3.6. Klient vždy odpovídá za jakýkoli úkon, při kterém budou použity jeho přihlašovací údaje, heslo nebo jiné identifkátory využívané pro přístup na Webový portál. Věřitel nepožádá Klienta o sdělení jeho hesla za jinýmú čelem, než je umožnění registrovaného přístupu na Webový portál. Pokud Klient používá k registrovanému přístupu na Webový portál veřejně přístupný počítač, měl by po ukončení používání Webového portálu vymazat z paměti počítače veškeré dočasné soubory, ve kterých by jeho přihlašovací údaje mohly být uloženy.

4. Uzavření Smlouvy o Půjčce

4.1. Věřitel na Webovém portálu zveřejňuje podmínky, za nichž může poskytnout Klientům Půjčku. Věřitel dále zveřejňuje zejména: informace, jejichž zveřejnění je vyžadováno ustanoveními Občanského zákoníku na ochranu spotřebitele,

 • informace o výši Poplatku,
 • informace o Rozhodčí smlouvě a jejím obsahu.

4.2. Věřitel si vyhrazuje právo posoudit individuálně žádost každého Klienta o poskytnutí Půjčky. Na poskytnutí Půjčky není právní nárok, a to ani po registraci Klienta na Webovém portálu; Věřitel není povinen zamítnutí žádosti o poskytnutí Půjčky jakkoliv zdůvodnit.

4.3. Klient je oprávněn (po registraci a přihlášení) prostřednictvím aplikace na Webovém portálu zaslat Věřiteli žádost o Půjčku, čímž výslovně žádá Věřitele, aby Smlouva o Půjčce byla sjednána. Klient v žádosti o Půjčku prostřednictvím aplikace na Webovém portálu uvede zejména:

 • navrhovanou výši Půjčky,
 • navrhovaný termín splatnosti Půjčky.

4.4. Klient odesláním žádosti o Půjčku vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby Věřitel v případě akceptace žádosti Klienta zaslal Klientovi návrh Smlouvy o Půjčce spolu s návrhem Rozhodčí smlouvy a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

4.5. Pokud se Věřitel rozhodne na základě žádosti Klienta uzavřít s Klientem Smlouvu o Půjčce a Rozhodčí smlouvu, zavazuje se Klienta bez zbytečného odkladu informovat prostřednictvím emailové zprávy, že žádosti o Půjčku vyhovuje a v případě akceptace návrhu Smlouvy o Půjčce a návrhu Rozhodčí smlouvy poskytne Klientovi Půjčku. Přílohou emailové zprávy o vyhovění žádosti o Půjčku je text návrhu Smlouvy o půjčce a text návrhu Rozhodčí smlouvy. Návrh smlouvy o půjčce i návrh Rozhodčí smlouvy obsahují každá unikátní náhodně vygenerovaný kód.

4.6. Jestliže Klient souhlasí s návrhem Smlouvy o Půjčce a s návrhem Rozhodčí smlouvy, odešle Věřiteli v odpovědi na emailovou zprávu Věřitele emailovou zprávu, jež bude obsahovat unikátní náhodně vygenerovaný kód obsažený v návrhu Smlouvy o půjčce a náhodně vygenerovaný kód obsažený v návrhu Rozhodčí smlouvy. Odesláním emailové zprávy s obsahem uvedeným v předchozí větě Klient uzavírá s Věřitelem Smlouvu o půjčce a Rozhodčí smlouvu, na základě kterých bude Klientovi na jím uvedený účet poskytnuta Půjčka.

5. Uzavření Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru

5.1. Jestliže uzavřením Smlouvy o Půjčce (resp. poskytnutím Půjčky) dochází k poskytnutí spotřebitelského úvěru Klientovi ve smyslu Zákona o spotřebitelském úvěru, tzn.:

Půjčka je poskytnuta ve výši 5 000,- Kč nebo vyšší, nebo Půjčka je poskytnuta v částce nižší než 5 000,- Kč, avšak v součtu všech Smluv o Půjčce uzavřených mezi Věřitelem a Klientem v období posledních 12 měsíců byla dosažena nebo přesažena částka 5 000,-Kč, je Klient povinen uzavřít s Věřitelem Rámcovou smlouvu o spotřebitelském úvěru.

5.2. Věřitel se v takovém případě zavazuje Klienta bez zbytečného odkladu informovat prostřednictvím emailové zprávy, že vyvstala potřeba uzavřít Rámcovou smlouvu o spotřebitelském úvěru. Věřitel v emailové zprávě o vyhovění žádosti o Půjčku zašle Klientovi text návrhu Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru obsahující unikátní náhodně vygenerovaný kód. Jestliže Klient souhlasí s návrhem Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru, odešle Věřiteli v odpovědi na emailovou zprávu Věřitele emailovou zprávu, jež bude obsahovat unikátní náhodně vygenerovaný kód obsažený v návrhu Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru. Odesláním emailové zprávy s obsahem uvedeným v předchozí větě Klient uzavírá s Věřitelem Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru, na základě které bude Klientovi na jím uvedený účet poskytnuta Půjčka. Dříve uzavřená Rozhodčí smlouva se vztahuje také na případné spory, jež vyvstanou z Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru.

5.3. Klient může Věřiteli navrhnout uzavření Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru i tehdy, jestliže dosud nejsou naplněny podmínky uvedené v ust. 5.1 tohoto článku, ale Klientovi je známo, že tyto podmínky mohou být v následujících 12 měsících splněny.

6. Poskytnutí Půjčky

6.1. Vztahy ze Smlouvy o Půjčce nebo z Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru mezi Věřitelem a Klientem vznikají okamžikem poskytnutí Půjčky Klientovi ze strany Věřitele.

6.2. Půjčka se považuje za poskytnutou odepsáním příslušné částky z účtu Věřitele bez ohledu na okamžik jejího připsání na účet Klienta. Věřitel není odpovědný za správnost čísla účtu Klienta; Půjčka se tedy považuje za poskytnutou a Klient je povinen ji vrátit i tehdy, jestliže Věřitel poukázal příslušnou částku na účet, který není účtem Klienta, jestliže tak učinil na základě informací uvedených Klientem.

6.3. Věřitel poskytne peněžní prostředky Klientovi nejpozději do 2 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o půjčce, je-li poskytnutí realizováno prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet Klienta, nebo do 4 pracovních dnů, je-li poskytnutí realizováno prostřednictvím Poštovní poukázky. Poskytnutím prostředků se rozumí odeslání peněžních prostředků z bankovního účtu Věřitele na bankovní účet Klienta, nebo vyzvednutí peněžních prostředků Klientem prostřednictvím Poštovní poukázky od provozovatele poštovních služeb. Věřitel je oprávněn poskytnutí Půjčky prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet Klienta odložit v případě, že Klient má svůj účet u jiného bankovního ústavu než jsou Česká spořitelna, Československá obchodní banka, FIO banka, GE Money Bank, Komerční banka, Poštovní spořitelna, Raifeisenbank, a to až do doby, než mu Klientem bude zasláno podepsané písemné vyhotovení Smlouvy o Půjčce nebo Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru. V takovém případě je pak Věřitel povinen poskytnout Klientovi peněžní prostředky nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy je mu Klientem podepsané vyhotovení příslušné smlouvy doručeno.

7. Poplatek

7.1. Klient se zavazuje spolu s vrácením Půjčky zaplati Věřiteli též Poplatek určený ve Smlouvě o Půjčce nebo v Rámcové smlouvě o spotřebitelském úvěru.

7.2. Výše Poplatku odráží náklady Věřitele na zpracování a vyhodnocení návrhu Klienta na uzavření smlouvy, na posouzení s odbornou péčí schopnosti Klienta splatit Půjčku ve smyslu Zákona o spotřebitelském úvěru a na poskytnutí Půjčky.

8. Prodlužování splatnosti

8.1. Klient může zažádat o Prodloužení splatnosti o 10 dní. Věřitel za Prodloužení splatnosti účtuje Klientovi Poplatek za prodloužení. Výše Poplatku za prodloužení odráží náklady na prodloužení splatnosti Půjčky.

8.2. Žádost o prodloužení lze vyřídit nejpozději v den splatnosti. Žádost o prodloužení lze uskutečnit maximálně třikrát. Výše Poplatku za prodloužení bude určena ve Smlouvě o půjčce nebo v Rámcové smlouvě o spotřebitelském úvěru.

8.3. Splatnost Půjčky může být prodloužena až po připsání Poplatku za prodloužení na Věřitelův bankovní účet. Poplatek za prodloužení musí být připsán na Věřitelův bankovní účet nejpozději v den splatnosti Půjčky.

8.4. Pokud Poplatek za prodloužení na Věřitelův bankovní účet přijde později než v den splatnosti půjčky, splatnost půjčky nebude prodloužena.

8.5. Prodloužit splatnost lze i opakovaně.

9. Vrácení Půjčky

9.1. Klient se zavazuje vrátit Půjčku a zaplatit Věřiteli Poplatek v den určený ve Smlouvě o Půjčce, a to na účet Věřitele, který bude uveden v e-mailové zprávě zaslané Věřitelem Klientovi ihned po schválení a poskytnutí Půjčky. Účty jednotlivých bank pro úhradu Půjčky a Poplatku jsou také uvedeny na Webovém portálu.

9.2. Klient je povinen příslušnou platbu opatřit variabilním symbolem uvedeným ve Smlouvě o Půjčce. Obdrží-li Věřitel neidentifikovatelnou platbu, povinnost Klienta k provedení platby není splněna a má se za splněnou až okamžikem, kdy dojde k identifikaci platby.

9.3. Veškeré platby Klienta se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet Věřitele.

9.4. V případě, že platba Klienta nestačí na uspokojení všech peněžitých závazků Klienta, bude platba Klienta použita na úhradu závazků v následujícím pořadí: (i) úrok z prodlení podle odstavce 10.1.1 těchto VOP; (i) smluvní pokuta podle odstavce 10.1.2 těchto VOP; (i) administrativní poplatky podle odstavců 10.1.3 a 10.1.4 těchto VOP; (iv) Poplatek; a (v) Půjčka.

10. Následky nevrácení Půjčky

10.1. Jestliže Klient poruší svůj závazek vrátit Věřiteli Půjčku nebo zaplatit Věřiteli Poplatek v termínu sjednaném ve Smlouvě o Půjčce, je Klient povinen zaplatit Věřiteli též:

10.1.1. zákonný úrok z prodlení od sjednaného dne splatnosti Půjčky nebo Poplatku do dne úplného splacení dlužné částky;

10.1.2. smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky splatnou 4. den po splatnosti, smluvní pokutu ve výši 35 % z dlužné částky splatnou 6. den po splatnosti a smluvní pokutu ve výši 50 % z dlužné částky splatnou 8. den po splatnosti závazků Klienta. Jednotlivé smluvní pokuty se sčítají,

10.1.3. administrativní poplatek ve výši 200 Kč za odeslání první upomínky, přičemž první upomínku je Věřitel oprávněn odeslat, je-li Klient v prodlení svých povinností 10 dnů a déle,

10.1.4. administrativní poplatek ve výši 200 Kč za odeslání druhé upomínky s upozorněním předání věci advokátovi, přičemž tuto druhou upomínku je Věřitel oprávněn odeslat, je-li Klient v prodlení svých povinností 25 dnů a déle,

10.2. Povinnost Klienta k zaplacení smluvní pokuty podle odstavce 10.1.2 těchto VOP není vázána na zavinění Klienta ve vztahu k porušení povinnosti vrátit Půjčku a zaplati Poplatek ve sjednaném termínu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

10.3. Pro případ, že Klient nevrátí Půjčku v dohodnutém termínu, si Věřitel vyhrazuje právo postoupit pohledávku Inkasní kanceláři Corefin s.r.o. Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání Půjčky a ostatních pohledávek Věřitele vzniklých na základě Smlouvy o půjčce, včetně úhrady nákladů Věřitele spojených s angažováním vymáhací kanceláře Corefin s.r.o. v souhrnné výši 7 845 Kč vč. DPH za mimosoudní vymáhání pohledávky.

11. Ukončení Smlouvy o Půjčce a Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru

11 .1. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy o Půjčce nebo od Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne poskytnutí Půjčky. V takovém případě je Klient bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení Věřitelem, povinen (i) vrátit Věřiteli Půjčku; a (i) zaplatit Věřiteli částku odpovídající Poplatku, resp. jeho alikvotní části; konkrétní výše této částky bude určena Věřitelem v návaznosti na dobu, po kterou byla Klientovi poskytnuta Půjčka.

12. Vzájemná komunikace

12.1. Není-li v těchto VOP uvedeno, že určité oznámení, sdělení nebo jiný úkon má být učiněn písemně, je možné jej učinit též prostřednictvím elektronické pošty. Věřitel není oprávněn akceptovat oznámení, sdělení nebo jiné úkony učiněné elektronickou poštou z jiné e-mailové adresy, než kterou Klient uvedl v příslušném formuláři na Webovém portálu.

13. Ochrana osobních údajů

13.1. Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, místo bydliště, číslo Bankovního účtu, a ostatní údaje související se Smlouvou o půjčce nebo s Rámcovou smlouvou o spotřebitelském úvěru (dále jen „osobní údaje“). Klient dále jako osoba, které byl vydán občanský průkaz, dává prokazatelný písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15a zákona č. 328/199 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, k pořízení kopie tohoto občanského průkazu pro potřeby Věřitele.

13.2. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů Věřitelem, a to pro účely poskytnutí Půjčky a jeho následné správy Půjčky (včetně případných kroků souvisejících s vymáháním či postoupením pohledávek z Půjčky), ověření identity Klienta, ověření, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy a že Klient má pravidelný příjem, zjišťování dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzení schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr, a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Věřitelem a pro účely předávání osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity subjektu údajů, včetně předávání údajů Centrálnímu registru dlužníků k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci registru a mezinárodního registru CERD a podregistrů BRKI a NRKI. Klient souhlasí s tím, aby Centrální registr dlužníků jeho osobní údaje zpřístupnil všem oprávněným uživatelům registru, kteří je mohou použít, a to případně spolu s dalšími osobními údaji, které oprávněně zpracovávají.

13.3. Osobní údaje budou předávány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či postoupením pohledávek z Půjčky, v souvislosti s ověřením, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy, má pravidelný příjem, dále v souvislosti se zjišťování dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzením schopnosti Klienta splácet Půjčku.

13.4. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Věřitele o jakékoliv změně v osobních údajích.

13.5. Zpracováním osobních údajů Klienta může Věřitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu trvání závazků ze Smlouvy o Půjčce nebo z Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.6. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se domníval, že Věřitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Věřitele nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Věřitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Věřitel nebo zpracovatel žádosti, má Klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Klienta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

13.7. Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Věřitel povinen tuto informaci předat. Věřitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

14. Řešení sporů

14.1. Veškeré spory mezi Klientem a Věřitelem vzniklé ze Smlouvy o Půjčce nebo z Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo v souvislosti s nimi (včetně těchto VOP) budou s konečnou platností rozhodovány jediným rozhodcem, určeným na základě uzavřené Rozhodčí smlouvy.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. V případě, že některé ustanovení VOP je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení VOP v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu VOP. Věřitel se zavazuje nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VOP ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a VOP jako celku.

15.2. Věřitel je oprávněn tyto VOP měnit a upravovat, aktualizovaná verze VOP je účinná vždy jejím uveřejněním na Webovém portálu. Pro účely uzavření Smlouvy o Půjčce nebo Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru je vždy rozhodná verze VOP platná a účinná ke dni podání žádosti Klienta o poskytnutí Půjčky.

15.3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 9. 2014.


 

Kontakt

Půjčka na krátko s.r.o. je česká společnost, která poskytuje rychlé krátkodobé nebankovní úvěry na 14 a 30 dní.

Adresa

 

E-mail

 

Pracovní doba

Půjčka na krátko, s.r.o.

Prokopova 148/15

Praha 3 – Žižkov, 130 00

IČ: 03267440

 

Tel.: 606 100 206

E-mail: info(zavinac)pujckanakratko(tecka)cz

 

 

Po–Pá: 8:00 — 18:00
So–Ne: zavřeno

 

Čísla bankovních účtů pro splácení krátkodobých půjček

BankaČíslo účtu
Česká spořitelna 3579653329/0800
Fio banka 2900644222/2010
GE Money Bank 215479688/0600
Komerční banka 107-8288570227/0100
Poštovní spořitelna a ČSOB 266433671/0300

 

Máte dotaz? Napište nám, rádi vám odpovíme.

 

* Položky označené hvězdičkou je nutné vyplnit.